Jak się zabezpieczyć przed ryzykiem związanym z podnajmem?

fot. www.flickr.com/photos/22177648@N06


Pomimo starannego dobrania kandydatów na lokatorów naszego mieszkania i ich dokładnego sprawdzenia, zawsze będzie występowało ryzyko związane z podnajmem. Jest to naturalne, ponieważ ryzyko istnieje przy każdym rodzaju działalności gospodarczej, a od nas zależy czy będziemy potrafili się przed nim odpowiednio zabezpieczyć. Pierwszym rodzajem zabezpieczenia, które możemy stosować wynajmując nieruchomość jest kaucja.

.

Kaucja

.

Kaucja jest to forma pieniężnego zabezpieczenia interesów wynajmującego. Może być wykorzystana do opłacenia czynszu, mediów lub służyć do pokrycia szkód wyrządzonych przez najemcę. Należy zawsze pobierać kaucję od naszych lokatorów, niezależnie od tego jak bardzo nam się wydają uczciwi.

.

Jak wysoką kaucję możemy pobrać?

Prawo dopuszcza pobieranie kaucji w wysokości 12-krotności czynszu miesięcznego.

Jeżeli dana osoba płaci nam co miesiąc 700 zł. Czynszu, to mamy prawo wymagać maksymalnie 8400 zł. Kaucji.

W praktyce stosuje się zwykle kaucję 1 miesięczną. Rzadko kiedy ktoś może sobie pozwolić na wyłożenie kwoty w wysokości 12-krotności czynszu najmu.

.

Kiedy musimy zwrócić kaucję?

Na zwrot kaucji mamy jeden miesiąc od momentu opuszczenia lokatorów naszego mieszkania. Oczywiście możemy kaucję zwrócić w niższej kwocie, a pozostałą część wykorzystać na pokrycie szkód lub innych powstałych zaległości, jeżeli takie wystąpią.

Uwaga: nigdy nie zgadzajmy się na wykorzystanie kaucji do pokrycia czynszu za ostatni miesiąc wynajmu mieszkania przez lokatora. Postępując w ten sposób tracisz zabezpieczenie w razie wystąpienia jakiejkolwiek szkody.

.

Ubezpieczenie OC wynajmu mieszkania

.

Kaucja pobierana przy wynajmie mieszkania jest dobrym zabezpieczeniem, jednak przy wystąpieniu poważniejszej szkody jest ona zwykle niewystarczająca do pokrycia całości strat. W takim przypadku istnieje możliwość ubezpieczenia siebie i lokatorów polisą OC, która będzie chroniła nas przed poważniejszymi wydarzeniami.

.

Koszt ubezpieczenia OC to kilkadziesiąt złotych rocznie, dlatego warto wymagać przy podnajmie, aby nasi najemcy mieli taki ubezpieczenie wykupione.

.